Interlink CS a nadace Haimaom

Nadace Haimaom je nadací na podporu transplantace kostní dřeně, jež dále pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení.

Myšlenka zřízení Nadace Haimaom se zrodila na půdě Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc v roce 1997 ze stále narůstajících potřeb pomoci zlepšit prostředí pro léčbu nemocných s chorobami krvetvorby a poruchami krevního srážení, doplnit pracoviště o nové moderní přístroje a zajistit a podporovat edukační aktivity jak pacientů, tak personálu pracoviště a  dalších hematologů ze zdrojů, které stojí mimo standardní financování zdravotní péče v naší republice.