Interlink CS na stanoviste 310

PVA EXBO PRAGUE , 17 - 19 October 2018

Na přípravě projektu a jeho organizaci se aktivně podílí vládní úřady – Ministerstvo obrany (především Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO a Generální štáb AČR), Ministerstvo vnitra (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a další složky IZS), Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu (CzechTrade, CzechInvest), Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Vězeňská služba, Celní správa, mezinárodní instituce (NATO, EDA, EUROPOL, FRONTEX, ICMM, WMO, a další), vědeckovýzkumná centra, univerzity a zástupci průmyslu.